Chrzest w jeziorze Michigan

10 września 2011 – Chrzest w Jeziorze Michigan

Urodziny dziecka zawsze są wyjątkowym wydarzeniem.  Kiedy urodził się mój syn, pokonałem “Maluchem” trasę z Radomia do Hajnówki w tempie, jakiego nigdy więcej już nie powtórzyłem… Przyjście na świat córki wyrwało mnie z nocnej pracy w biurze. W każdym z tych przypadków przyjście na świat dziecka zmieniło porządek wcześniejszych planów, gdyż było ważniejsze od czegokolwiek innego.

Narodziny fizycznie nie są opcją, doświadczył ich każdy. Jest jednak inny rodzaj narodzin, ważniejszy niż te biologiczne – to narodziny duchowe. Jezus Chrystus powiedzial – „… jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Ewangelia Jana 3:5

Duchowe, nowe narodzenie, to wzbudzenie przez działanie Ducha Świętego poczucia grzeszności i potrzeby Zawiciela. To nowe pragnienie – życia, które będzie uwielbieniem Boga. To przyjęcie Bożej woli wyrażonej w Dekalogu jako mojej normy życia – „Aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.” List do Rzymian 8:4

A „narodzenie z wody”…? Pan Jezus czyni w tej wypowiedzi aluzję do obrzędu chrztu, czyli rytualnego obmycia. W swojej biblijnej, pierwotnej formie, której przestrzegali przez wieki naśladowcy Chrystusa, chrzest, czyli zanurzenie (gr. Baptidzo) to nie magiczny obrzęd sprawiający cudowną przemianę, ale symbol śmierci dla starego życia, jego pogrzebu i zmartwychwstania do nowego życia z Bogiem. Chrzest przez zanurzenie (a tylko o takim mówił Pan Jezus) jest tym samym żywą pamiątką najbardziej rewolucyjnej prawdy chrześcijańskiej – zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (List do Rzymian 6:4.5).

W sobotni poranek 10 września, członkowie społeczności naszego zboru wyruszyli z różnych stron aglomeracji chicagowskiej w stronę miasteczka Berrien Springs w stanie Michigan, by wziąć udział w plenerowym nabożeństwie, którego integralną częścią była uroczystość Chrztu w wodach Jeziora Michigan. Cztery młode osoby: Nicole, Patryk, Dominik i Daniel wyraziły w ten sposób swoje pragnienie opowiedzenia się po stronie Bożej. Świadkami zawartego w ten sposób przymierza z Bogiem było około siedemdziesięciu uczestników tego szczególnego nabożeństwa.

„Dzieciom” urodzonym do naszej kościelnej rodziny życzymy Bożej opieki i błogosławieństwa!

„Staczjcie dobry bój wiary, uchwyćcie się żywota wiecznego, do którego też zostaliście powołani i złożyliście dobre wyznanie wobec wielu świadków.” (Parafraza w oparciu o 1 List do Tymoteusza 6:12)

Pastor Arkadiusz Bojko

Posted in Aktualności.