CZTERY FILARY MOJEJ WIARY

Zmieniające się światopoglądy zmieniających się społeczeństw stanowią ciągłe wyzwanie dla chrześcijan. Czy są wartości, będące filarami nie podlegającymi negocjacjom? Czy bycie wierzącym i praktykującym chrześcijaninem pociąga za sobą konieczność intelektualnego samobójstwa? Pastor Arkadiusz Bojko, Kazanie wygłoszone w Polskim Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Chicago/Des Plaines.

Posted in Aktualności.