Dzieci liczą się w oczach Boga – sobota 23 lutego 2013

Ewangelie opisują historię, w której rodzice przynoszą do Pana Jezusa dzieci, a apostołowie ganią rodziców za to, że zawracają Jezusowi głowę. Reakcja Jezusa na tę sytuację dowodzi, że dzieci nie są obojętne w oczach Boga. Co więcej, dziecięca pełna ufności wiara stała się przykładem do naśladowania, na który Pan Jezus zwrócił uwagę.

Duchowa pomyślność dzieci jest pragnieniem każdego rodzica. Badania wykazują jednak, że co drugie dziecko wychowane w adwentowej rodzinie opuści szeregi kościoła. Czy mamy wpływ, na przyszłe decyzje naszych dzieci w sprawach duchowych?

Zapraszamy na cykl czterech wykładów dotyczących religijnego wychowania dzieci pod ogólnym tytułem „Dzieci liczą się w oczach Boga” w sobotę 23 lutego 2013.

Ramowy program spotkań przedstawia się następująco:

 

10:00 AM – Rozpoczęcie i część modlitewna

 

10:15 AM – Wykład  1 – „Jezus mnie kocha… – wiem o tym.”

Jak przekazujemy dzieciom obraz Boga ukształtowany w naszym dzieciństwie?

 

11:30 AM – Wykład 2 – „Dzieci liczą się w oczach Boga.”

Co Biblia mówi o dzieciach i obowiązkach dorosłych względem nich?

 

12:30 PM – Wspólny obiad (potluck)

 

2:00 PM (około) – Program popołudniowy

 

Wykład 3 – „Adwentystyczna teologia dzieci i dzieciństwa.”

Jakie miejsce mają dzieci w naszym teologicznym zrozumieniu?

 

Wykład 4 – „Jak pomóc dzieciom poznać i pokochać Jezusa?”

Co rodzice i zbory mogą zrobić w tym względzie?

 

Czas pytań i odpowiedzi

 

Edyta Jankiewicz jest studentem doktoranckim na Andrews University. Dziedziną jej specjalizacji jest edukacja religijna dzieci. Jest żoną, matką dwójki córek i aktywnym nauczycielem dziecięcej Szkoły Sobotniej w Pioneer Memorial Church w Berrien Springs, Michigan.

 

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

1755 Howard Ave

Des Plaines, IL 60018

Posted in Aktualności.