Podróż do krajów biblijnych

W styczniu br. miałem przywilej wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do krajów biblijnych. Choć najczęściej losy bohaterów biblijnych kojarzą się nam z obszarami znajdującymi się w granicach obecnego państwa Izrael, biblijne historie rozgrywały się na znacznie większym terenie. Patriarchowie: Abraham, Jakub, Józef przebywali na terenie Egiptu skąd po kilku wiekach Mojżesz wyprowadził naród wybrany. Starotestamentowi prorocy działali na terenie dzisiejszego Izraela, Syrii, Jordanii czy Iraku. Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus realizowali swoją misję na terenie obecnego Izraela i Jordanii a apostoł Paweł dotarł ze swoją działalnością misyjną na tereny Turcji, Grecji i Włoch.

Wraz z grupą pastorów mogłem odwiedzić niektóre miejsca związane z biblijnymi wydarzeniami, które rozgrywały się na terenach Egiptu (łącznie z Półwyspem Synajskim), Izraela i Jordanii.

W najbliższych tygodniach, chciałbym zabrać uczestników naszych sobotnich nabożeństw na bogato ilustrowaną zdjęciami wycieczkę do krajów Biblii.

Pastor Arkadiusz Bojko

Najbliższa prezentacja: sobota 9 kwiecień o godz. 11.30

1755 Howard

Des Plaines, IL 60018


> Kair

> Giza

> Izraelici w Egipcie i Exodus

> Kiedy Izraelici wyszli w Egiptu?

Posted in Aktualności.