Wizyta pastora Władysława Poloka

W dniu 6 maja krótką nieoficjalną wizytę w chicagowskim zborze złożył pastor Władysław Polok – były wieloletni Przewodniczący Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Na wieczornym, domowym spotkaniu pastor Polok skierował do zebranych przemówienie oparte na fragmencie Pisma Świętego pochodzącym z 6 rozdziału Księgi Proroka Izajasza, który wspomina śmierć króla Uzjasza i ukazuje prorokowi pełną majestatu wizję Bożego tronu i Jego otoczenia.

Czasami Pan Bóg dopuszcza, byśmy stracili to, na czym polegamy – tak jak naród Boży utracił króla, w któym pokładał wielkie zaufanie. W tym samym czasie zapewnia nas o swojej obecności, kontroli nad wydarzeniami i gotowości do działania w naszym życiu. Jego celem jest bowiem to, abyśmy na Nim, a nie na innych ludziach, czy własnych umiejetnościach, budowali nasze poczucie bezpieczeństwa.

Wizyta pastora Poloka związana była z obecnością na uroczystościach graduacyjnych jego syna Dawida, ktory ukończył studia na kierunku Master of Divinity w Adwentystycznym Seminarium Duchownym na Andrews University w Berrien Springs, Michigan.

 

 

 

 

 

Posted in Archiwum.