Nabożeństwo 10 kwietnia 2010 roku było dla Marii Bury wyjątkowym przeżyciem, ponieważ było to jej ostatnie, pożegnalne spotkanie z społecznością naszego zboru. Siostra Maria, po 5 latach pobytu w Chicago, podjęła decyzję o powrocie do Polski. Dziękujemy jej za ciepło jakie wnosiła do naszej kościelnej rodziny. Modlimy się, by dobry Bóg ciągle otaczał ją swoją łaską, troską i opieką.

http://www.vimeo.com/10844587