Aplikacje na Androida w języku polskim i angielskim:

EGW Writings 2 – Pisma Ellen White do czytania i również słuchania przy pomocy syntezatora mowy

Sabbath School – Lekcje Szkoły Sobotniej

Quick Bible – Zawiera polski śpiewnik “Śpiewajmy Panu” (do pobrania w aplikacji)