Aplikacje na Mac OSX w języku polskim i angielskim:

EGW Writings – Pisma Ellen White