Aplikacje na iPhone w języku polskim i angielskim:

EGW Writings 2 – Pisma Ellen White do czytania i również słuchania przy pomocy syntezatora mowy

Sabbath School – Lekcje Szkoły Sobotniej