Aplikacje na Windows w języku polskim i angielskim:

EGW Writings – Pisma Ellen White do czytania i również słuchania przy pomocy syntezatora mowy (wymagany Windows Mobile lub Windows na PC w wersji 8 lub wyższej)