Nowy adres nabożeństw

W związku ze sprzedażą budynku w Des Plaines, w którym dotychczas odbywały się spotkania Polskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nabożeństwa zostały przeniesione do:

Niles  Community Church

7401 Oakton Street, Niles IL 60714.

Posted in Aktualności.