wieczerza 01

 

Jakie jest znaczenie Wieczerzy Pańskiej? Biblia mówi: „A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.” MAT. 26,26-28 (BW)

 

Wieczerza Pańska przypomina nam, że Chrystus za nas umarł. Biblia mówi: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.” 1 KOR. 11,26 (BW)

  

Wprowadzenie do Wieczerzy Pańskiej przez pastora Arkadiusza Bojko

 

 

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej oraz obrządek pokory – Chicago dnia 12/12/2009